fbpx

SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ - VERVAIN

Až fanatičtí zastánci nových idejí, přehnaně horliví bojovníci za vylepšení světa – to jsou lidé, kteří setrvávají v negativním stavu Vervain. Jsou neúnavnými prosazovateli lepšího životního stylu, zdravých názorů a bezmezně se snaží pomáhat všude tam, kde vidí, že by se něco dalo dělat jinak, lépe a s větším nasazením.
Nadšeně se vloží do proměny a o správnosti svého úsudku nemají pochyb. Umí se velmi rychle nadchnout pro nové myšlenky a názory a stejně rychle je přebírá za své.
Vůbec si neuvědomuje, že jiné lidi to třeba nezajímá, nebo že jím tím je někdy přímo na obtíž. Velmi těžce se pak smiřují s tím, když okolí jejich rady nepřijímá a otočí se k nim zády.
Pak se cítí nejen zklamaní ale i na pochybách, zda udělali všechno pro to, aby danou myšlenku prosadili, nebo jestli to dělali správně. 

Specifikum esence:

Esence pomáhá docílit rovnováhy v emocích. 
Vervain pomáhá proměnit fanatismus ve spontánnost a otevřenost, dogmatismus v přístupnost a toleranci.
Tato esence vnáší harmonii a toleranci a je mostem vedoucím od idealismu k realismu.

VINNÁ RÉVA - VINE

Lidé, kteří se nacházejí v negativním stavu Vine, jsou převážně dominantní a autoritativní. Pod tím, si obyčejně představujeme člověka, který je velkým vůdcem nějakého společenství, všechno organizuje, všem přiděluje úkoly, ví přesně, co chce a pevně si kráčí za svým cílem. Těmto typům se někdy říká dominátor nebo diktátor.
Na všechno, čeho chtějí dosáhnout, vynakládají hodně sil. Jejich pozornost je koncentrovaná pouze na vlastní zájmy a vlastní mínění, protože jsou pevně přesvědčení že tyto názory jsou vyjádření všeobecné pravdy, popřípadě všeobecného názoru lidstva.
Umějí se rychle rozzlobit, jestliže někdo nepokračuje v jejich nastolené linii a nedodržuje to, co oni určili. 

Specifikum esence:

Esence Vine učí osvobodit se od svého Já a vžité představy, že má cesta a můj způsob dosažení nějakého cíle jsou ty jediné správné.
Učí nás vnímat sebe sama v souvislosti se svým okolím, respektovat ve svém vlastním vývoji jiné lidi a jiné názory. Esence Vine pomáhá proměnit dominantnost na ambicióznost.
Člověk nadále oplývá svým vůdčím darem, ale jeho snahou není vládnout a nařizovat, nýbrž vést a otevírat se novým možnostem.

BUK - BEECH

“Pořád jen kritizuje” – to je věta, která přesně vystihuje lidi v negativním stavu Beech. Jsou to typy, které na všem hledají jen to špatné, všude kolem sebe vidí chyby, a ať se druzí snaží sebevíc, oni vždy najdou nějaký zádrhel, nějaký problém, něco, co jim na nich nevyhovuje. Jsou vůči svému okolí velmi intolerantní a nechtějí na situaci pohlížet reálně.
Někdy to dokonce může vyústit až do arogance ke svému okolí, která zase v typu Beech dál může vyvolávat odpor vůči všemu, co se kolem něj děje. 

Specifikum esence:

Základním tématem esence Beech je tolerance. Tolerance je schopnost něco unést, něco vydržet, je to schopnost vnímat svět v jednotě – s dobrými, ale i špatnými stránkami – a přijímat ho takový, jaký je. A stejně i lidi – i ty brát takové, jací jsou.
Vyznačují se empatií a schopnosti porozumět slabostem a problémům svých blízkých.
Jejich duše je otevřená vyšším hodnotám – proto si cení lásky a harmonie a do vztahů se snaží vnést porozumění a radost.

VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ - ROCK WATER

Člověk typu Rock Water oplývá opravdu vysokými nároky na sebe: Je disciplinovaný, přesný, spolehlivý a snaží se žít podle nejvyšších norem a morálních zásad.
V negativním emocionálním stavu je typ Rock Water obrovským asketou, pro něhož život znamená na prvním místě disciplínu. A to na všech úrovních – od denního programu přes jídlo až po komunikaci, nebo dokonce po správné držení těla.
Takový člověk se snaží dělat všechno správně, bezchybně a perfektně. Neexistuje pro něj něco neudělat, když to má v plánu a denním programu.
Nezáleží na tom, kolik námahy a síly ho to stojí – předem naplánovaný program se musí dodržet!
Tito lidé dokážou být otroky svých předsevzetí.
Radost je v jejich životě bezmála cizím slovem. 

Specifikum esence:

V pozitivním stavu jsou lidé typu Rock Water spolehliví, ale tolerantní a otevření životu.
Jejich vysoké morální a duchovní hodnoty je staví na stranu kvality a to dobré se snaží dostat i do svého života.
Umějí být disciplinovaní, pokud to okolnosti vyžadují, ale umějí se ze života radovat a v pravých chvílích si ho užívat. Jsou to citliví jedinci, kteří rozumějí svým potřebám stejně jako potřebám okolí.

ČEKANKA OBECNÁ - CHICORY

Chicory typům se někdy říká manipulátoři. Jsou to lidé, kteří za svou pomoc nebo projev sympatie pokaždé čekají od druhých odplatu ve formě pozornosti nebo splnění vlastního požadavku a očekávání. 
Chicory typy mají rády pouze samy sebe a lásku ke druhým projevují jen proto, aby je připoutaly a učinily je na sobě závislými. Všude je sice na prvním místě láska, ale vždy s požadavkem, nárokem a očekáváním. 
Chicory typ “nejlépe ví”, co je nejlepší pro druhé, a tak se neustále vměšuje do života druhých lidí ve snaze jim pomoci.
Chicory typ dokonce umí zajít tak daleko, že je schopen předstírat i nemoc, nebo si skutečně nějakou skutečně přivodit, jen aby získal pozornost a péči svého okolí. 

Specifikum esence:

Chicory pomáhá léčit nezdravé vztahy, ve kterých vládnou žárlivost, egoismus, závislost, strach, nátlak, manipulace a sebelítost. 
Chicory nás učí nezištné lásce a radosti z toho, že můžeme druhým pomoci. Pomáhá nám zbavit se pocitu závislosti, naplňuje nás láskou a spokojeností. Zbavuje nás očekávání – pomáháme a děláme jiným radost, protože to dělá radost nám samým, a neočekáváme žádnou protislužbu.