fbpx

ŽLUTÁ VRBA - WILLOW

Vrba je v našich představách spjatá se smutkem. A v negativním stavu jsou typy Willow skutečně smutní lidé, kteří si stěžují na nepřízeň osudu. Mají pocit, že jim nedopřál to, co chtěli nebo co by si zasloužili. A to, co jim dopřál – podle nich obyčejně samé těžkosti -, si podle svých představ opravdu nezasloužili.
V jejich chování panují zatrpklost a melancholie. Zdá se jim, že všichni kolem nich jsou vyrovnaní, šťastní a spokojení, jen oni jsou těmi jedinými, kterým osud tyto výsady nenadělil.
V negativním stavu mají lidé typu Willow problémy s odpouštěním. 

Specifikum esence:

Esence Willow pomáhá změnit charakter člověka z oběti osudu na tvůrce vlastního života.
V pozitivním stavu jsou to skutečně flexibilní lidé, kteří přijímají svůj osud a v kritických chvílích jednají aktivně a cíleně. Nesou plnou odpovědnost za to, co se v jejich životě odehrává, bývají optimistického naladění a vstřícní, otevření všemu novému.
A pokud opravdu narazí  na nějakou ránu osudu nebo neúspěch, se svou hlubokou vnitřní důvěrou se snaží porozumět hlubším souvislostem života.

MODŘÍN OPADAVÝ - LARCH

Larch v negativním stavu cítí rozpolcenost mezi vnitřní touhou a jejím vnějším naplněním, přesvědčení, že nemůžeme být úspěšní, protože jiní jsou mnohem lepší a úspěch není něco, co stojí psáno v našem osudu.
Hluboký pocit méněcennosti – všichni byli, jsou a budou vždy lepší. Takto si Larch sám pro sebe uměle vytváří hranice a omezení.
Nepokouší se ani zkoumat své schopnosti a vlohy a i nejmenší myšlenka na to, že by přece jenom mohl být opravdu výjimečný a dobrý, ztroskotá na vlastním přesvědčení, že nikdy nebude výjimečný v ničem, protože všichni kolem něj jsou mnohokrát lepší.
Zvláštností tohoto typu je, že jiným úspěch nezávidí, jelikož se jednoduše smířil s tím, že je neschopný, a tak tomu bude napořád. 

Specifikum esence:

Esence dodává ztracenou víru ve vlastní síly a schopnosti.
S touto vírou je pak člověk schopen přijímat nové úkoly, realizovat své vize a touhy a postavit se i k možným problémům jasně a bez pochyb čelem. Seberealizací se tak jeho život stává naplněným a radostným.

BOROVICE LESNÍ - PINE

Lidé typu Pine na sebe kladou vysoké morální nároky.
Jsou to často idealisté, pro něž je čisté jednání a konání důležitou životní hodnotou.  Za všech okolností se je snaží dodržovat a očekávají to tak i od druhých. V negativním stavu hrozí uvěznění do norem a předpisů, které s jeho duší a opravdovým bytím mají jen málo společného.
Jednoduše se dá říct, že typ Pine se cítí vinen za všechno. Nejsnáze se to dá poznat podle toho, že se pořád omlouvá. Také přebírá odpovědnost za druhé lidi. 

Specifikum esence:

Odložení tíhy výčitek a špatného svědomí přináší do života obrovskou energii.
V pozitivním stavu jednají pak typy Pine realisticky a se zdravým úsudkem. Váží si samy sebe, znají svou hodnotu, svou výjimečnost a z této pozice mají vždy respekt k hodnotám jiných lidí.
Pokud se dostanou do konfliktu se zastánci takzvané pseudomorálky, svým nadhledem a duchovní hloubkou umějí být názorným příkladem toho, že pravé životní hodnoty se skrývají v duši.

PLANÉ JABLKO - CRAB APPLE

Lidé, kteří potřebují Crab Apple, jsou obyčejně velmi puntičkářští, mají obavy ze špíny a snaží se všude kolem sebe udržovat absolutní pořádek a čistotu. Mívají také velmi problém v oblasti sexuality.
Lidé typu Crab Apple neumějí přijmout sami sebe – mají pocit, že nejsou dostatečně krásní, že na jejich zevnějšku je pořád něco v nepořádku, a mívají nedobrý vztah ke svému tělu.  

Specifikum esence: 

Crab Apple pomáhá udržet pocit čistoty a jasnosti kolem sebe, a hlavně v sobě – ale nesmí v něm ustrnout a nelpět na své představě, jak věci musejí vypadat. 
Crab Apple pomáhá všem puntičkářům, detailistům a otrokům čistoty podívat se na život s nadhledem a z perspektivy celku.
Další vzácnou schopností je esence je vnášet spontánnost do zaběhnutých systémů a detailů. Strnulé představy o pořádku a jeho pravidelném dodržování najednou může vystřídat poznání, že život je mnohem pestřejší, když se mu plně a bez obav otevřeme, než když ho prožíváme ve sterilní izolaci se strachem, že nás může postihnout něco nečistého.

JILM - ELM

Jilm je typická esence pro všechny, kteří se náhle ocitnou ve stavu vnitřního přetížení. Obvykle jsou to aktivní, vytrvalí lidé, kteří zvládají své povinnosti, mají jasno ve svém jednání a konání, jejich práce jim působí radost.
Najednou však, když přijde nový úkol, zastaví se a popadne je hrozný pocit, že to nezvládnou. Náhlé vnitřní selhání, emoční blokáda je zastaví a oni nejsou schopni jednat a konat dál, ztrácejí sebehodnotu a sebejistotu, začnou pochybovat o svých schopnostech a cítí se unavení až vyčerpaní.  

Specifikum esence:

Elm vrací zpátky ztracenou sílu a energii, pomáhá navrátit vnitřní jistotu a jasnost. Navrací k vnitřní jasnosti a rozhodnosti. Dodává opět sílu překonat a zvládnout těžkosti a problémy, které se náhle začaly jevit jako nezvládnutelné.
Jasný pohled na situaci a znovunastolení síly na emoční úrovni, a tím pádem i v rovině fyzické, pocit náhlého selhání přemohou.

DUB - OAK

“Silný jako dub”.
Dub je nejenom biologické označení rostlinného druhu, ale v lidové řeči rovněž symbolem pevnosti, neměnnosti a výdrže. A takoví jsou i lidé tohoto typu.
Někdy se jim říká též bojovníci – protože opravdu do posledního okamžiku vytrvale stojí na straně svých povinností a do posledního zbytku sil se je snaží plnit a vykonávat. 
Slova jako “nemůžu” nebo “to nejde” neznají. A i když všechno vypadá beznadějné a ztracené, oni pořád bojují dál a vytrvávají ve stejné pozici.
Lidem s blokádou Oak chybí v životě radost. 

Specifikum esence:

Lidé typu Oak jsou v pozitivním stavu silné individuality a umějí se prát i s těžkými problémy, protože jsou vytrvalí a houževnatí. 
Oak jim pomáhá neustrnout ve své vytrvalosti, ale naopak umět s ní rozumně zacházet. 
Oak opět vrací ztracenou sílu a pomůže podívat se na problém s nadhledem. Vnáší radost a spontánnost do zaběhnutých kolejí.

SNĚDEK OKOLIČNATÝ - STAR OF BETHLEHEM

Tato esence je jednoznačně určená na stavy šoku, traumata a posttraumatické situace. Léčí šok na všech úrovních – fyzické i duševní, ten, který jsme zažili v minulosti, i ten aktuální. Šok je akutní, mimořádná situace, kdy se pod tíhou nějaké události zcela vymkneme z vlastní vnitřní rovnováhy a přestáváme být pány svých smyslů. Tento psychický šok se mnohdy projeví i na těle jako problémy se srdcem, dýcháním, celková slabost. Nezáleží však na tom, ve které rovině se šok projeví nejdříve – jestli ve fyzické či psychické – v obou případech v nás zůstává jako velký nezpracovaný blok, který podvědomě ovlivňuje jakékoli další jednání a konání a brání nám dostat se zpátky do stavu rovnováhy a vnitřní harmonie. 

Specifikum esence:

Esence nám pomáhá šokující událost v sobě zpracovat a získat nadhled nad tím, co se stalo. V té chvíli jsme schopni opět popustit své emoce, dát jim volný průběh, aby se uzdravily a dál už nepůsobily bolest a trýznivé vzpomínky. Star of Bethlehem pomáhá také pochopit souvislosti – proč se jistá traumatická událost v našem životě odehrála a jaký význam pro nás osobně má či měla. Esence přináší úlevu a vyrovnanost po prožitém šoku.

JEDLÝ KAŠTAN - SWEET CHESTNUT

“Temné období duše”, bezvýchodnost, zoufalství, pochyby, naprostá nicota – to všechno jsou slova, jimiž lidé vyjadřují své pocity, jestliže se v tomto stavu ocitnou. Jde o velmi silné negativní emoce, které se dají jen těžko ovládat. 
Sweet Chestnut je stavem obrovských duševních útrap, kdy máme pocit, že hlouběji už se padnout nedá, že jsme se ocitli na pokraji svých sil a nic horšího už nemůže existovat. Tento duševní stav se většinou lidé snaží zamaskovat, nemluví o něm a stahují se před svým okolím do úkrytu. 

Specifikum esence:

Každá krize je zároveň šance pro náš růst a vývoj. A každou krizi lze definitivně překonat tím, že po nějakém čase najdeme a pochopíme její hlubší smysl a význam. A tehdy si uvědomíme i sílu svých pozitivních vlastností a začneme si jich víc vážit.
Esence pomáhá opět najít duševní sílu a odrazit se ode dna zpět k vlastní velikosti. V pozitivním stavu pak dokážou ocenit své duševní kvality a vážit si jich a vědí, že každá událost v životě má hlubší smysl. Pevně věří, že nic z toho, co se v životě odehrává, není bez hlubšího významu.