fbpx

CHMEREK ROČNÍ - SCLERANTHUS

“Jeden člověk nemůže kormidlovat dva čluny najednou”, říká jedna lidová moudrost. Velmi trefně je tím vystižena i podstata člověka, který se nachází v negativním stavu Scleranthus. Tito lidé doslova trpí tíhou své nerozhodnosti, neumějí se rozhodovat. Život jim přináší různé možnosti, ale oni stojí, stagnují a nevyvíjejí se, protože si nejsou jistí, pro co se mají rozhodnout. V této nejistotě své rozhodnutí odsouvají, nebo ho úplně vytlačí z mysli, čímž dávají šanci tomu, aby jejich vnitřní napětí sílilo. 

Scleranthus je v sobě dost často rozpolcený – na jedné straně ví, že by se měl rozhodnout, ale protože neví jak, nechává věci plynout, je jejich součástí, doufá, že vnější okolnosti nějak rozhodnou za něj, a pak se záhy cítí oslabený, že o svých záležitostech nerozhoduje sám. Je jakoby v jednom kole nejistoty,  kterou se snaží nedávat najevo a nemluvit o ní. Okolí ale tuhle jeho rozpolcenost cítí, a protože neví, s čím u něj může počítat, na jeho podněty a nápady často také reaguje vágně. Typ Scleranthus se pak cítí ještě nejistěji.  Snad největší překážkou je jeho kolísavá nálada. Umí se rychle pro něco nadchnout, z celé duše něco prosazovat, ale hned na to zase změní názor, doslova jako by šel proti tomu, za co se ještě před chvílí zasazoval. 

Specifikum esence: 

Esence Scleranthus v těchto chvílích účinně pomáhá najít vnitřní vyrovnanost a schopnost odpovědět si na otázku: “Co vlastně doopravdy v této chvíli sám pro sebe chci?” Vnitřní upřímná odpověď pak překonává vnitřní bariéru nejistot. Dodává chybějící vnitřní důvěru, že se v našem jednání a konání přece jen ukrývá jistý hlubší smysl a že i když ho hned nemusíme vidět a pochopit, význam jednotlivých událostí nám nejlépe ukáže čas.

SVĚŘEP VĚTEVNATÝ - WILD OAT

Ctižádost a ambice jsou pro počínání typuů Wild Oat typické. Jsou to lidé, kteří se cítí obdařeni byjímečnými schopnostmi, a tak hledají v životě mimořádné poslání. Mají pocit, že musejí dělat jen to, co je důležité a významné. A právě tento pocit vyjímečnosti jim brání najít si místo a poslání v životě, takže se stávají neustálými hledači svého štěstí. Pouštějí se do spousty věcí najednou, všechno rozdělají, ale nic pořádně nedokončí. Zajímají se o mnoho detilů a maličkostí, jsou nakloněni vždy novým a novým projektům, umějí nadšeně povídat o nových plánech a svých představách, ale nic z toho v reálném životě nenaplní a nedotáhnou do úplného konce. Wild Oat hledá své životní naplnění. Otázka “Kdo jsem?” a “Co chci?” je pro ně životně důležitá – v negativním emocionálním stavu se jí zabývají pořád a pořád. Tím, že na tuto otázku nenacházejí odpovědi, roste jejich nespokojenost a vnitřní nejistota. 

Specifikum esence:

Wild Oat může v přelomových životních situacích působit opravdu jako katalyzátor. Pomáhá lidem najít smysl jejich života a zaměřit se na správné cíle pomocí odpovědí na otázky: “Co pro sebe opravdu chci? Co je pro mě nejdůležitější?” Esence pomáhá překonat nerozhodnost, která se týče životního zaměření. Všem, kteří své schopnosti a zájmy mají rozložené na všechny strany a neumějí si vybrat a rozhodnout se pro jeden hlavní směr v životš, dodává jasnost v určení životních priorit a pomáhá rozhodnout se podle vlastního vnitřního duševního nastavení.

ROŽEC - CERATO

Lidé typu Cerato mají obrovskou snahu dělat všechno správně, mají na sebe vysoké nároky a pořád hledají potvrzení svého poznání nebo názoru u okolí. Obyčejně jsou to velmi intuitivní lidé, obdaření vyjímečným vnímáním a schopní rychle se učit a pochopit souvislosti. Tuto schopnost však narušuje jejich permanentní nedůvěra k vlastním úsudkům a svému vnitřnímu poznání. Ve snaze ujistit se o správnosti svých názorů a rozhodnutí se pak neustále ptají svého okolí a žádají potvrzení svého mínění. Nedůvěřují svému vnitřnímu vedení a hledají rady u jiných. Ty jsou ale často protichůdné, což vnitřní důvěru typu Cerato narušuje ještě víc. A tak jeho nedůvěra ve vlastní správný úsudek narůstá, protože každý mu poskytne radu pouze ze svého úhlu pohledu, ale situaci řešit, nebo dokonce vyřešit za něho nemůže nikdo. 

Specifikum esence: 

Cerato je výborná esence pro podporu intuice a vnitřního vedení. Každý z nás naprosto přesně ví, co je pro něho dobré a důležité. Toto poznání je součástí naší duše. Vnější okolnosti (rodinné návyky, společenské tradice, informace z médií) však na nás mají natolik silný vliv, že se jim někdy snažímo naplno vyhovět a přizpůsobit se jim, čímž samozřejmě ztrácíme kontakt s tím, co vnitřně jasně víme. Myšlenky které zrcadlí pouze vnější poznání, mnohdy tlumí vnitřní hlas neboli jasný impulz v nás. A právě v těchto chvílích pomáhá Cerato, abychom si uvědomili, co je pro nás v dané chvíli nebo situaci důležité, naslouchali hlasu vnitřního poznání a důvěřovali mu. Jen tehdy se stáváme autentickými a žijeme podle své vnitřní pravdy a ze své vnitřní podstaty.

HABR - HORNBEAM

“Než se do toho pustím, dám si radši ještě jedno kafe,” to je typická věta, již můžeme často slyšet od lidí, kteří potřebuji Hornbeam. Pro tento typ je charakteristická mentální únava, doslova až duševní vyčerpání. Odsouvání úkolů, odkládání všeho na jindy, opakované rušení schůzek či nezájem dokončit započatou práci, to vše je znakem negativního stavu Hornbeam. 

Stav Hornbeam není povahovou vlastností člověka, je to stav, který se objeví pokud nedodržujeme rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Jsme-li neustále v jednom kole, , snažáme se vše splnit na jedničku a jedeme na co nejvyšší výkon – není divu, že naše duše v jednu chvíli řekne “Stop!” a zastaví i naši vůli pokračovat dál. Pociťujeme mentální únavu, vyčerpání a nezájem o to, co třeba ještě včera pro nás mohlo být důležité. Emocionální vyčerpání se často projevuje i špatným soustředěním, proto mají lidé v tomto stavu třeba potřebu pít hodně kávy. e často projevuje i špatným soustředěním, proto mají lidé v tomto stavu třeba potřebu pít hodně kávy.  

Specifikum esence:

Esence Hornbeam dodá sužovaným lidem potřebnou energii a osvěží i zaběhlou rutinu. Zároveň pomůže získat i nadhled a porozumění, že právě tak jako energii vydáváme, musíme ji i získávat A nejlepším zdrojem pro získání energie je všechno to, co děláme s radostí a vnitřní vášní – naše síly tak obnovují veškeré koníčky a záliby, stejně jako ticho, procházka přírodou a relaxace. Každý, kdo umí správně rozložit své síly a věnuje dostatek času tomu, co mu přináší radost, záhy zjistí, kolik energie a vitality se mu každým dnes dostává. Umí se jasně postavit k řešení problémů a ví, že svou rozhodnosti věci řešit a neodsouvat získává čas pro sebe a svůj vnitřní klid. Vitální lidé jsou vždy pro své okolí přitažliví – jsou příkladem životní radosti a naplnění.

HOŘEC PODZIMNÍ - GENTIAN

Typy Gentian se rychle vzdávají a ztrácejí sílu bojovat do poslední chvilky. Raději se uchylují k pesimismu a fatalismu. Pokud jim jejich plány nevyjdou, zklamaně se stahují zpátky a vůbec je nenapadne, že třeba stačí změnit taktiku… A tak si tito lidé za svůj neúspěch často můžou sami. Gentian typ trpí často reaktivní depresí. To je deprese vzniklá na základě vnějšího negativního vývoje situace – nezvládnutí zkoušky, neúspěchu v zaměstnání, zklamání ve vztahu, nepříjemného pracovního jednání, zhoršení zdraví. Tady se projeví naprostá slabost jejich vůle, vzdají se a nemají sílu pokračovat dál. Po nějakém čase zkusí problém řešit znovu, ale jejich přístup k němu zůstane pesimistický. Proto se jim ne vždy podaří dospět ke zdárnému výsledku – jejich síla je totiž negativismem a pesimismem blokována.  

Specifikum esence: 

Gentian dodává potřebnou důvěru a víru, že všechno je na dobré cestě a přechodné zhoršení do tohoto procesu celkového čištění a uzdravování patří. “Nikdy se nevzdávej!” bylo a je mottem všech silných osobností. Dosáhnout úspěchu znamená pokaždé začít znovu, nevzdávat se a mít důvěru ve své přesvědčení. Gentian je spolehlivým pomocníkem ve chvílích sklíčenosti a poraženeckých pocitů. Dodává odvahu a sílu neutíkat z boje.

HLODAŠ - GORSE

Říká se, že naděje umírá poslední. U lidí typu Gorse tato naděje již dávno zmizela nadobro. Nacházejí se ve stavu naprosté bezvýchodnosti, nevidí žádnou perspektivu a jejich život nemá žádný směr, smysl, natož cíl. Mají pocit, že neexistuje už nic, co by mohli udělat. O možném zlepšení stavu či nálady nemůže být ani řeč.
Konec, beznaděj, pesimismus. Obyčejně jde o lidi, kteří dlouhodobě přetrvávají v nepřijatelných podmínkách, ať už se to týká zdraví, nebo naplňování životních cílů. 
Gorse je také esencí pro lidi, kteří vinou nepřízně osudu ztratili veškerou naději a nevidí žádné řešení. Nemají sílu na nový začátek, protože je předešlé zkušenosti natolik vyčerpaly, že už nevěří, že je v životě čeká něco dobrého. Nacházejí se pod tlakem osudu a nevidí, že ať je život jakkoli obtížný, dál než “do rukou božích” padnout nemůžou. 

Specifikum esence:

Dr. Bach nazval tuto esenci prostředkem, který přináší sluníčko do života. Slunce přináší teplo, radost, světlo. Slunce je zdrojem naděje. Gorse pomáhá vidět věci v nové perspektivě a neztrácet i to poslední, co člověk v životě má – naději, protože na té se po malých kouscích může vystavět další život. Gorse vlévá víru právě tam, kde ji nejvíce potřebujeme – do duše.