fbpx

OLIVA - OLIVE

Lidé typu Olive jsou mentálně, a hlavně fyzicky naprosto vyčerpaní, a tak si pozitiva své duše nedokážou správně užít ani ocenit. Těmto lidem chybí radost z toho, co dělají a prožívají. Jsou v neustálém vnitřním časovém napětí, aby měli dostatek síly a zvládli všechny úkoly, které jsou na ně kladeny, nebo které oni sami považují za důležité. Vyčerpání jim zastiňuje veškeré pozitivní pocity, a i když třeba usilovně pracují, nepřináší jim to žádnou spokojenost ani naplnění. Únava Olive je doslova na fyzické úrovni.  

Specifikum esence:

Esence Olive pomáhá udržet rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Pomáhá rozložit správně své síly a nakládat se svou životní energií. Olive dokáže zregenerovat a zvitalizovat naši fyzickou sílu a je vhodná všude, kde se cítíme unavení a vyčerpaní. Uvědoměním si důležitosti své vnitřní fyzické stability pochopíme, že vlastní energii nemusíme jen používat a využívat k plnění životních úkolů, ale také udržovat a chránit – dostatkem klidu a odpočinku.

BÍLÁ LESNÍ RÉVA - CLEMATIS

Vizionáři, snílkové, introverti – tak bývají obyčejně nazýváni lidé typu Clematis. Životní radost hledají ve svých snech a fantazii. City a intuice jsou pro ně stejně důležité jako rozum a logika.
Své denní povinnosti zvládají jen díky schopnosti kdykoli uniknout do svého světa přání a představivosti v očekávání lepší budoucnosti. Jsou málo, nebo někdy dokonce vůbec, ukotveni v současnosti, v momentu teď a tady.
Jejich představy a sny jsou útěkem z reality, která je pro ně často nesnesitelná a těžká. Není divu, že se jim kupí problémy, které čekají na jejich rozhodnutí, ale typ Clematis před nimi raději unikne v naději, že budoucnost bude snadnější a lehčí.
Neuvědomuje si ovšem, že budoucnost se tvoří teď a tady. Čeká, že jeho představy se jednoho dne naplní, proto je pro tyto typy charakteristická pasivita. Z toho plyne i nekoncentrovanost, zapomnětlivost a nezájem o aktuální dění. Jsou jakoby víc obráceni do svého světa, ponořeni do sebe. Často říkáme, že chodí jako tělo bez duše.  

Specifikum esence:

Clematis pomáhá nabýt zdravého vztahu k denní realitě. Učí nás rozeznávat problémy tam, kde opravdu jsou, a tvůrčím idealismem je i kreativně řešit.
V pozitivním stavu jsou tito lidé nesmírně kreativní, protože svou schopnost vnímat věci ve všech souvislostech zaměřují na denní realitu, a tím pádem jsou schopny najít nekonvenční řešení problému i ve chvíli, kdy jiní už žádné východisko nevidí. 
Clematis typ ve své pozitivní podstatě je tvůrčí typ, který dokáže správně odhadnout situaci a najít řešení, protože se umí dívat na věci z nadhledu.
Chápou souvislosti mezi denní realitou a vyšším, duchovním posláním člověka. 
Clematis je součástí Krizové esence, protože má schopnost navracet naši pozornost a vědomí do přítomného stavu.

ZIMOLEZ KOZÍ LIST - HONEYSUCKLE

Lidé typu Honeysuckle se brání přirozenému plynutí života. Nechtějí se otevřít přítomnosti a jsou uzavření v minulosti. Tito lidé nejsou spojeni se svým současným životem. Jejich život neplyne – stojí pevně ukotven v již odžité minulosti. Hlavním pocitem těchto lidí je nostalgie. Smutek, tesknění za vším minulým , uplynulým, za vším co bylo a už se nevrátí.
Tímto neustálým přemýšlením o minulosti se blokují místo aby plynuli jiným, novým směrem, nebo aspoň byli ochotni se tomuto pohybu otevřít.  

Pro typy Honeysuckle je pak charakteristická nejenom nostalgie, ale i jistá nerovnováha ve vnímání skutečnosti. Tím, že minulost je u těchto lidí tak dominantní , a smutek , nostalgie a stesk po ní jsou na denním pořádku, mají Honeysuckle typy často potíže navazovat nové vztahy, nová přátelství či známosti, udržet si je delší dobu a zapojit se do normálního běžného každodenního života.
Emocionální uvíznutí v minulosti brání jakýmkoli novým perspektivám v současnosti. A navíc – s člověkem “postiženým” minulostí není snadné setrvat delší dobu. Stojí to hodně energie a tolerance. 

Specifikum esence:

Esence Honeysuckle je mostem mezi minulostí a přítomností, ze kterého můžeme pozorovat proud vlastního života.
Honeysuckle lze doporučit také každému, kdo se nedokáže zbavit starých věcí a rád shromažďuje všechno kolem sebe jako hmotnou připomínku dob minulých.

BÍLÝ KAŠTAN - WHITE CHESTNUT

Negativní stav White Chestnut se projevuje přehnanou myšlenkovou aktivitou, která odebírá vnitřní klid, jasnost a vyrovnanost. Myšlenky nejsou kreativní, nýbrž zatěžující, krouží v hlavě pořád dokola a není možné se jich zbavit. Nejvíce si tento zatěžující stav uvědomují lidé v noci, kdy kvůli neustálým nápadům buď nemohou usnout, nebo naopak vyčerpáním usnou, ale pak je nějaká myšlenka probudí a kolotoč v hlavě pokračuje dál.  V průběhu dne naopak neustávající myšlenky odvádějí pozornost od toho co je pro dotyčného právě teď důležité. Chybí mu koncentrace na přítomný okamžik, jasnost a přehled o situaci. 

Specifikum esence:

Esence White Chestnut pomáhá všem, kteří se neumějí osvobodit od neustálého pronásledování myšlenkami, kteří nejsou schopni najít vnitřní klid, protože jejich stálé přemýšlení je připoutává k nějakému problému. Navrací vyrovnanost a klid, ve kterém se mohou zrodit kreativní a inspirující myšlenky pro život. Esence se doporučuje zejména při problémech se spánkem. Proto je i součástí Krizové esence na noc (Rescue remedy night).

POUPĚ JÍROVCE - CHESTNUT BUD

“Nechápu, proč si vybírám pořád stejné typy mužů.” 

“Nevím, proč jsem se zase dostal do stejné situace. Už jednou jsem to přece prožíval a trápil se, tak proč to teď přišlo znovu?” 

To jsou typická prohlášení lidí, kteří potřebují Chestnut Bud.
Je to esence navozující schopnost poučit se z vlastních chyb. Neustálé opakování stejných chyb a setrvávání ve vyjetých kolejích (čili stále stejných situacích) je znamením jisté stagnace.
Lidé, kteří potřebují tuto esenci, se obyčejně tak silně koncentrují na jednu situaci nebo věc, že přestávají mít přehled o svém okolí, ztrácejí se v realitě, a tím pozbývají i schopnost uvědomovat si, co právě prožívají.
Život jim přináší situace, které podle jednoduchých pravidel prožijí, ale které v nich nezanechají žádné poznání ani poučení ze zkušenosti. 

Specifikum esence:

Chestnut Bud je prostředkem pro duchovní zralost a zkušenost.
Zlepšuje schopnost poučit se ve všech směrech. Pak přecházíme z pasivní a strnulé role účastníka různých životních událostí do role aktivního tvůrce vlastního osudu.
Koncentrujeme se na svůj cíl, máme k němu přesně vytyčenou cestu a nenecháme se z ní odvádět maličkostmi. Pak se život nestává opakováním stejných situací, ale stoupající spirálou pro duchovní růst a poznání.

HOŘČICE - MUSTARD

Tíha na duši nebo temné období duše – to jsou obyčejně dva výrazy, kterými lidi popisují své pocity, nacházejí-li se v negativním stavu Mustard. 
Mustard je esence, která léčí smutek a nepříjemné duševní útrapy. Pomáhá ve chvílích, kdy máme najednou pesimistickou náladu, nevidíme východisko ze své situace a vlastně ani žádný smysl života. Můžeme to nazvat i lehkou depresí. Zajímavé ale je, že tak rychle, jak se tento negativní stav objeví, téměř jakoby zničehonic, také i zmizí. Proto se negativní stav popisuje jako “mrak na duši”. Mrak, který připluje, na nějaký čas zatemní slunce, ale pak zase odplyne a sluníčko svítí dál.
U těchto lidí je typické, že se jejich nálady rychle střídají – hluboký smutek může náhle nahradit přehnaný optimismus. 

Specifikum esence:

Esence Mustard pomáhá uvědomit si tuto životní pravdu a ve chvílích zaváhání nebo pochyb, obyčejně způsobených vnějšími okolnostmi, nás navrací zpátky k naší podstatě a přirozenosti.
Esence navrací do duše zapomenutou radost a vyrovnanost.

PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE - WILD ROSE

Název této esence může vyvolávat asociace se známou pohádkou o Šípkové Růžence. Princezna (v tomto případě symbol lidské duše), která usnula věčným spánkem (stav duševní nečinnosti), může tedy být i symbolem pro lidi, kteří se ocitnou ve stavu apatie, nezájmu a rezignace.
Dr. Bach zařadil tuto esenci do skupiny “Nezájem o své okolí”, aby tím zdůraznil, že se lidé, kteří v životě rezignovali, odtrhli od síly přítomného okamžiku a zůstali uvězněni v jakési prapodivné prázdnotě. Tato prázdnota může nastat po nějakém úsilí a námaze, kdy jsme obětovali a načerpali všechny své síly, ale vytouženého výsledku jsme nedosáhli. Nebo naopak – po prožití nějaké náhle šokové situace, obyčejně spojené se ztrátou blízkého člověka, rezignujeme na další pozitivní vývoj. 

Specifikum esence:

Esence Wild Rose pomáhá vrátit se z apatie zpátky do původního stavu vitality, životní radosti a spontánnosti.
V pozitivním stavu jsou tito lidé flexibilní a umějí nakládat se všemi stránkami života. Mají důvěru v život a vědí, že za vším, co je potká, se skrývá hlubší smysl, který – i když ho nemohou hned odhalit – časem určitě objeví a pochopí.
S touto důvěrou dokážou v životě kreativně zacházet a s její pomocí také realizovat své cíle a ambice. Vědí, že udělali vše, co pro danou věc udělat mohli, a vědí, že v realitě se žádná energie neztratí ani nezůstane nepovšimnuta. Je to velmi důležitý moment, který nám esence zprostředkovává.