fbpx

NETÝKAVKA ŽLÁZONOSNÁ - IMPATIENS

Negativní stav Impatiens se projevuje obrovskou netrpělivostí, která vede k vnitřnímu napětí a neustálému nutkání všechno rychle zařídit a udělat.
Když tyto lidi pozorujeme, máme pocit, jako by chtěli předhonit čas a být rychlejší než světlo. Ve své uspěchanosti vůbec nevnímají okolí, jsou podráždění, protože se všechno nevyvýjí tak rychle, jak by si přáli, a tak ještě zvyšují tempo, aby svému vnitřnímu nutkavému napětí – “rychleji, ještě rychleji, já nestíhám” – vyhověli. Výsledkem je, že se točí pořád v jednom kruhu – tempo jejich života se zvyšuje a jejich napětí také.
Impatiens typy v negativním stavu nejenže nemají trpělivost samy se sebou a všechno musejí chvatně řešit – ony nemají trpělivost ani s nikým jiným!
Všichni ostatní se jim v zásadě zdají pomalí a neschopní rychle reagovat na situace.
Dalším rysem je i častá podrážděnost.  

Specifikum esence:

Impatiens nám pomáhá mít trpělivost i se svým vlastním duchovním nebo osobním růstem.
Při dlouhodobém užívání se z netrpělivých lidí stávají opravdu vyrovnaní jednici s porozuměním pro druhé a s otevřeností a důvěrou k životu.
Jsou-li naše nálady a momentální emoční stavy někdy zatížené časovým “presem” a naši duši na krátkou dobu ovládnou spěch a nervozita, pomáhá Impatiens vrátit se opět k vyrovnanosti a nadhledu s vědomím, že i pět pomalu, ale vědomě prožitých minut má větší cenu než jedna minuta stresu a hektického sprintu.
Impatiens je vhodná esence i pro hyperaktivní děti.

ŽEBRATKA BAHENNÍ - WATER VIOLET

Lidé typu Water Violet jsou uzavření a působí dojmem nedostupnosti. Jakoby kolem sebe měli postavenou zeď, za kterou nechtějí nikoho vpustit a již se chrání před vnějším světem. Vyzařují zvláštní fluidum nedostupnosti a nezávislosti, které je dělá do jisté míry přitažlivými.
Jejich největším problémem je neschopnost navázat kontakt se svým okolím. Neumí navázat opravdové přátelství a ani o ně pečovat.
Jsou to většinou velmi klidní, moudří lidé, kteří oplývají nějakým výjimečným talentem nebo schopnostmi.
Jiní lidé je pro jejich odtažitost vnímají často jako namyšlené a pyšné. 
To, co se jeví jako pýcha, je ale spíše neschopnost být součástí nějakého kolektivu. 

Specifikum esence:

Water Violet pomáhá těmto zajímavýcm vznešeným lidem vystoupit z jejich uzavřenosti, z pečlivě střežené ulity a stát se součástí celku. Pochopí, že tím neztratí svou individualitu, ale naopak, že svou výjimečností můžou obohatit jiné lidi a ti se zase mohou stát novou inspirací pro ně.
Esence jim pomáhá otevřít se procesu přijímání a dávání, a tak se z nich najednou stanou laskaví lidé, kteří svou vnitřní důvěrou a jistotou moudře pomáhají jiným, přičemž okolí jim jejich pomoc oplácí nezištným kamarádstvím a důvěrou.
Tím, že si váží své svobody a nezávislosti, respektují i svobodu ostatních. Esence boří hráz izolovanosti a osamění.

VŘES OBECNÝ - HEATHER

Lidé typu Heather vyhledávají pořád společnost, protože neumějí být sami. Mají značnou potřebu lásky, pozornosti a uznání, a tak je hledají všude, kde to jenom jde. A častokrát s tím zacházejí až do extrémů.
Rozeznáte je okamžitě – třeba na věčírku nebo ve společnosti bavících se lidí jeden jediný člověk chodí od jednoho k druhému a vypráví svoje historky, které často postrádají logiku. Aniž by se zeptal, zda neruší, vmísí se do hovoru jiných lidí, a aniž by byl dotázán či vyzván, začne povídat svoje.
Jsou to opravdu upovídané typy – ke každému problému mají hned radu a vlastní názor a vůbec je nezajímá, že svým někdy doslova až žvaněním dokážou otrávit celou společnost.
Oni si v té chvíli naplnili svou potřebu pozornosti a zájmu a cítí se spokojeni. A pokud mu někdo uhýbá a snaží se rychle hovor ukončit, tlačí se k němu stále blíž a blíž, šťouchá do svého  nedobrovolného posluchače ve snaže podpořit své názory gesty. 

Specifikum esence:

Esence pomáhá budovat porozumění a zdravý zájem o okolí.
Z upovídaných lidí se najednou stávají příjemní společníci, kteří umějí naslouchat druhým, sdílet s nimi své pocity a zkušenosti.
Dokážou se ptát a naslouchat, aniž by někomu vnucovali své názory a zkušenosti.
Heather esence napomáhá zdravému sebevyjádření. Esence pomáhá všem, kteří sobecky vidí jenom své vlastní problémy a mluví pouze o sobě, překonat tento stav, otevřít se jiným lidem a pochopit, jak důležitou roli hrají v našem životě mezilidské vztahy.
Heather pomáhá naslouchat a sdílet.