fbpx

KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ - MIMULUS

Esence MIMULUS je určená všem, kteří trpí strachy z konkrétních situací každodenního života. Může to být strach z rychlé jízdy autem, ze štěkajícího psa, z létání, ze zubaře, strach před zkouškou, pohovorem, strach z neznámých míst, z výtahu, ze setkání s důležitým člověkem, nebo strach ze smrti, z nemoci či ze stáří.  

Specifikum esence: 

Častokrát jsou naše strachy naprosto iracionální a se skutečností nemají nic společného. Jsou produktem našeho myšlení a negativních zkušeností z minulosti. Mají ale obrovskou moc ovlivňovat harmonický proud života. Proto je důležité být s vlastním strachem konfrontován, podívat se na něj a pochopit jeho pravou příčinu. V té chvíli pominou veškeré bloky v naší mysli a stáváme se otevřenými. 

Poznání strach proměňuje. 

Esence MIMULUS uvolní napětí a umožní jednat z vlastní podstaty, a ne pod vlivem nepříznivých okolností.

ČERVENÝ KAŠTAN - RED CHESTNUT

Obavy o naše blízké, strach, že se jim něco nepříjemného může stát, to je typickým obrazem negativního stavu lidí Red Chestnut.

Tímto pocitem se snaží dát najevo lásku ke svým milovaným. Téměř všichni v sobě máme – výchovou a vinou ustrnulých společenských představ – zakódovaný pocit, že láska souvisí se strachem, a pokud máme o někoho strach, je to důkaz, že ho opravdu milujeme.

Strach se kladl na úroveň lásky, a tak se dnes nemůžeme divit, že tato negativní emoce ovládátolik vztahů a vnáší mezi lidi tolik neštěstí a smutku.
Strach o své blízké není ničím jiným než pouhým strachem o sebe, který projektujeme do druhého ve snaze mít a udržet si jeho pozornost.
Očekáváme, že bude-li vědět že se o něho bojíme, bude jednat podle našich přání – a tím od něho dostaneme důkaz, že i on nás má rád.
Neuvědomujeme si však, že tím zasahujeme do jeho vnitřní svobody a bereme mu šanci na poznávání a rozvoj.

Esence Red chestnut učí, že manipulace a závislost nejsou projevy náklonnosti a lásky.
Pomáhá překonat strach o své blízké , obavy o jejich budoucnost a o jejich počínání.
Projevují svým blízkým porozumění a respektují jejich rozhodnutí.

TOPOL OSIKA - ASPEN

Ti, kteří se nacházejí v negativním stavu Aspen, mají neustálé obavy a trpí nedefinovatelným podvědomým strachem. Jsou to velmi senzitivní a vnímaví lidé, ale jejich pozornost se obrací pouze k tomu negativnímu.

Tito lidé mají v sobě neustálý nepokoj, protože je pronásledují myšlenky na to, co všechno se může stát, „když“… Neumějí se otevřít situaci a naplno ji přijmout, protože jsou uvěznění v představě, že za vším se skrývá problém a něco strašlivého. Svůj strach nedokážou přesně definovat, nevědí, odkud pramení a proč jimi tolik vládne.

Svými strachy se tito lidé odříznou od své životní radosti. Vlastně ji ani nijak často neprožívají, protože krátký pocit radosti a spokojenosti vystřídá strach typu „co když se zase něco zvrtne, co když se něco zlého přihodí…“ Ve všem vidí těžkou ruku osudu.

Specifikum esence:

Všem, kteří už delší dobu trpí nejasnými a nevysvětlitelnými strachy, a nemají proto odavhu žít spontánně a s důvěrou, pomáhá tato esence přehodnotit postoje k životu a zjistit, odkud tyto strachy a obavy pramení. Tomuto procesu mohou napomoci také impulsy z umění, hudby, spirituality, duchovních nauk. Pomáhají oživit pocit důvěry v život.
Poznáváme, že Láska a Dobro existují věčně, jsou neměnné a my se jim svým vývojem stále více přibližujeme.
To je cílem esence Aspen – nasměrovat člověka k věčné Lásce, ke zdroji Důvěry a bezpečí.

DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ - ROCK ROSE

Panický křik, panická hrůza, zpanikařit – to jsou obyčejně výrazy, které požíváme k popisu chování, které se vymkne z normálních kolejí, kdy je někdo nečekanou událostí natolik zasažený a emocionálně postižený, že si s ní najednou vůbec neví rady.
Stav paniky zablokuje v člověku veškerou schopnost reálně a rozumně uvažovat, zablokuje vůbec jakýkoli kontakt se sebou samým a jeho jednání nabývá iracionálního charakteru. Není proto žádnou zvláštností, že lidé najednou začnou křičet, zoufale pláčou nebo pošetile bezcílně utíkají někam pryč. Je to obranný reflex vůči nové, nečekané situaci, která nás zastihla nepřipravené.

Špatná zpráva, autonehoda, obrovský stfrach ze selhání při zkoušce, strach stát si za svým rozhodnutím, panické obavy z budoucnosti – to všechno jsou chvíle kdy ztrácíme půdu pod nohama a jednáme v panickém strachu.
Panika může ale často nastávat jen v našich představách: panická hrůza ze smrti, panický strach z budoucnosti nebo z nějaké nové situace, která může (ale také nemusí!) mastat.

Specifikum esence:

Rock rose pomáhá nejenom uklidnit a srovnat vnitřní nerovnováhu, ale také získat odstup od svých emocí a spontánně a pružně přijmout novou situaci tak, jak nastala. V nečekaných událostech pak dokážeme jednat klidně a s nadhledem.
Esence pomáhá dostat se zpátky do jasného stavu vědomí, kdy naše jednání neovládají strach, panika, tlak ani beznaděj. Dodává vnitřní jistotu, že člověk je schopen zvládnout jakoukoli nečekanou situaci bez toho, aby propadal hysterii nebo panice. Pomáhá získat odstup od přehnaných panických emocí,

Pro tyto její vlastnosti ji Dr. Bach zařadil i do Krizové esence (Resuce remedy).

SLÍVA TŘEŠŇOVÁ - CHERRY PLUM

Cherry Plum je esence vhodná na stavy, kdy člověk zcela propadá svým emocím a citům, ztrácí půdu pod nohama a neumí své emoce ovládat. Ty nad ním mají naprostou moc, takže hrozí, že pod jejich tlakem provede něco, co by v normálním rozpoložení nikdy neudělal.
Ztrácí jakékoli rozumové či morální zábrany a dává úplný průchod svým emocím. Sám má pocit blížícího se nervového zhroucení, katastrofy či ztráty rozumu.
Proto se Cherry Plum v odborné literatuře často uvádí jako esence pro ty, kdo pomýšlejí na sebevraždu nebo u nich hrozí nebezpečí, že v „amoku“ spáchají něco neodpustitelného.

Specifikum esence:

Cherry Plum nám pomáhá žít ve vnitřní vyrovnanosti – kde mají svůj prostor a své místo jak myšlení, tak i cítění. Pomáhá nám přijmout své emoce, porozumět jim, a tak se jimi nedat ovládat. Právě možnost mít hlavu a srdce v souladu je tím, co umožňuje vést kreativní život.
Cherry Plum nám pomáhá právě v osvobození se od nadvlády vlastních emocí, čímž nám umožňuje stát se pány vlastního života.