fbpx

BACHOVY ESENCE

line

Bachovy květové esence, pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu a rovnováhy.

Každý člověk na této planetě je ryze individuální. Neexistuje žádná kopie nás, žádný klon (zatím). Tak jako je každý z nás jiný, tak i naše emoce jsou u každého jednotlivce velmi individuálně prožívány. 

Emoce každého z nás jsou velmi barevné, proměnlivé a neustále se vyvíjející, tak jako život sám.

V životě každého z nás nastane moment, kdy nás naše emoce pohltí a ovládnou. Je ale velmi důležité vymanit se z jejich nadvlády a vrátit se zpět do našeho středu. To se ovšem lehce říká ale v emocionálně vypjaté situaci, hůře dělá. 

A právě proto existují Bachovy esence, které nám pomáhají navrátit se do rovnováhy.

VÝBĚR ESENCÍ

line

Výběr esence je velmi intenzivní proces, ve kterém se člověk setkává sám se sebou, a je konfrontován tou nejzákladnější otázkou:

„Kdo vlastně jsem? Co pro sebe právě v tuto chvíli chci?“

Rozpoznávat své vlastní emoce, zážitky, prožitky i negativní vlastnosti je základem pro určení té pravé esence, která rozezní a odbourá zablokovanou část energie a otevře vědomí vyšším vibracím.

Úspěšnost spočívá především v otevřenosti a upřímnosti k sobě samému, v ochotě převzít odpovědnost za svůj vlastní vývoj a zdraví.

7 ZÁKLADNÍCH EMOČNÍCH SKUPIN

line

Bachovy esence působí výhradně na emoční úrovni a dělíme je do sedmi základních emočních skupin, které představují základní konflikty, které nám brání být sami sebou:

STRACH

NEJISTOTA 

OSAMĚLOST

NEZÁJEM O SVÉ OKOLÍ

SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY OSTATNÍCH

PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ

Bachovy esence používají ještě jednu esenci, která je kombinací vícero esencí, a je velmi žádaná právě proto, že prakticky okamžitě pomáhá v krizových a náročných situacích.

KRIZOVÁ ESENCE (RESCUE REMEDY)

UŽÍVÁNÍ ESENCÍ

line

Esence můžeme užívat krátkodobě i dlouhodobě.

Vždy je zapotřebí konzultace, ve které se odhalí a objasní daná témata a samotné jádro, které je zapotřebí ošetřit. Podle toho se pak míchá lahvička esencí na míru každému člověku.

Po vhodném výběru esencí a namíchání užívací lahvičky se esence užívají každý den a to v pravidelných intervalech, které si klient sám určí. Vždy doporučuji začít ráno, dále užívat během dne a končit večer tak, aby se z toho stala pravidelná rutina. Jídlo ani teplota nenarušuje účinek esencí

ROSTLINY A ZVÍŘATA

line

Zvířata mají pocity stejně jako lidé a proto jim esence mohou být také velmi nápomocné.

Bohužel, zvířata nám ale nemohou odpovědět na naše otázky a konzultovat s námi jejich pocity. Postupuji tedy tak, že konzultuji jejich stav s jejich páníčky a zamýšlíme se nad zásadními otázkami. Velký důraz kladu na úhel pohledu paníčka, který ke svému zvířeti má. 

Možná to bude znít zvláštně, ale i rostlinám prospívá užívání květových esencí. Vždy, když se blíží podzim a příroda se ukládá ke spánku, „přihnojím“ rostlinu pár kapkami esencí.

Nicméně, z rostlin, keřů a stromů Bachovy esence pochází.

JEDNOTLIVÉ ESENCE

line

Pokud vás Bachovy esence zaujaly a chcete o každé z nich vědět více informací, stačí kliknout na kteroukoli skupinu a zobrazí se stručný popis ke každé esenci, v jednotlivé skupině.